co umíme

STUDIE PROVEDITELNOSTI A STUDIE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

Díky léty osvědčeným zkušenostem, odborným metodám průzkumů území eliminujících potencionální rizika realizace vašich investičních záměrů, jsme připraveni odborně provést posouzení vašeho investičního záměru z hlediska problematiky jeho proveditelnosti. Naše studie tato rizika nalezne, posoudí, vyloučí či eliminuje, čímž předejdeme problémům v realizační a provozní fázi projektu. Součástí našich studií je i sociologický výzkum. Studie také navrhne smysluplné systémové řešení projektu s aspektem respektování přírodního prostředí.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Dalším krokem k úspěšné realizaci záměru je provedení projektových dokumentací pro stavební řízení a následně pro realizaci stavby. V tvorbě projektových dokumentací má náš tým velmi bohaté zkušenosti. Do dokumentací jsou zahrnuty poznatky ze studií proveditelnosti a další zjištěná specifika, součástí zdárného dokončení dokumentací je s povolovacím procesem spojená inženýrská činnost. Dokumentaci zpracujeme do fáze požadované příslušným stavebním úřadem. Pokud bude realizaci provádět externí subjekt (mimo TRAILS PROJECT s. r. o.), připravíme dokumentaci pro výběr dodavatele včetně prováděcí dokumentace stavby. Po ukončení stavební činnosti pak provedeme dokumentaci skutečného provedení stavby.

REALIZACE, TECHNICKÝ DOZOR, AUTORSKÝ DOZOR

TRAILS PROJECT s. r. o., je připravena zrealizovat vaše záměry od A do Z. Dalším článkem do mozaiky oživení vašeho projektu je stavební realizace. Díky podílu na realizacích mnoha singletrailových a bikeparkových tratí disponujeme zkušeným týmem, který do provádění staveb přináší nové atraktivní prvky zábavnosti, atraktivnosti, použití nových technologií úpravy trialových tratí a stezek jsou zárukou dlouhodobé stavebně technické udržitelnosti stezek. Naše zkušenosti z realizací projektů v chráněných územích pozitivně využijeme u vašeho projektu. V případě, kdy si nás nevyberete k realizaci, a nevíte jak provádět dozor nad prováděním stavby? Máme pro vás řešení. TRAILS PROJECT s. r. o., disponuje týmem kvalifikovaných odborníků s certifikací v ČR, tak v zahraničí. K námi zpracovaným projektovým dokumentacím nabízíme také výkon kvalifikovaného autorského dozoru, který dohlédne na provádění realizace v souladu s projektovou dokumentací.

PROVOZNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

K námi realizovaným projektům, ale i k projektům, které realizovali jiné subjekty, nabízíme provozní a pozáruční servis. Zpracujeme pasportizaci stavebně technického stavu, navrhneme, jak váš areál zatraktivnit a to nejen po stavebně technické stránce. Navržená opatření jsme také připraveni zrealizovat.

MARKETINGOVÁ PODPORA

Že se o vašem areálu neví a hledáte cestu k novým uživatelům? Chcete přilákat do vaší oblasti nové návštěvníky, kteří se vám ekonomicky vyplatí? Nasměřujeme vás na marketingové kanály, navrhneme jakým směrem váš projekt zacílit na potřebnou cílovou skupinu. Zároveň vám zpracujeme alternativy produktů v cestovním ruchu včetně teambuildingových aktivit či individuálního zaměření.

PORADENSTVÍ

Nemáte prostředky na realizaci vašich projektů? Pokusíme se vám nalézt vhodný zdroj financování, vyhledáme a zprostředkujeme vhodného přeshraničního partnera. V rámci poradenské činnosti také nastavíme vaši cestu od záměru až k dokončení záměru, abyste věděli předpokládanou časovou osu projektu a jeho finanční náročnost. Nevíte jak oživit váš region, jak odlišit vaše ubytovací zařízení, sportovní areál od jiných podobných zařízení? Nalezneme originální řešení a poradíme, jak jej zrealizovat.

POJIŠTĚNÍ, CERTIFIKACE, LICENCE

Naše společnost je pojištěna z hlediska odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti společnosti. Byla nám udělena certifikace dle ISO normy. Kvalita našich prací je potvrzena akreditačním orgánem kvality. Díky členům našeho týmu disponujeme licencemi na stavby a trasování singletrailových tratí.

Kontakt

Telefon

+(420) 777 499 011

Email

info@tpc.cool

Adresa

4. května 352, 755 01 Vsetín

 

SPISOVÁ ZNAČKA

C 82363/KSOS Krajský soud v Ostravě

IČ: 092 01441